berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

172/2015 (05.28.) A Berente Kandó K. utca 9. (hrsz: 43) önkormányzati lakóingatlan értékesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az ingatlan további hasznosítására vonatkozó javaslatokat, az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2013.(IX.28.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelete előírásai alapján, nyilvános pályázat keretében értékesíteni kívánja az ingatlant.
A kikiáltási ár az értékbecslés alapján 4 900 eFt.
A testület egyidejűleg felmondja az ingatlan kertjének egy részére – a 106/2014.(III.27.) határozattal módosított 332/2012.(X.25.) határozat alapján - kötött haszonbérleti szerződést.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:2015.06.30.

2015. évi határozatok