berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

174/2015 (05.28.) Sportszerek vásárlásának jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Művelődési központ részére 100 eFt keretösszeget hagy jóvá sportszerek vásárlására, a 2015. költségvetés tartalékkeret terhére tömegsport céljára.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő:azonnal

2015. évi határozatok