berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

184/2015 (05.28.) A 2015. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázati kiírás alapján támogatás kérelem benyújtása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a 2015. évi - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló - pályázati kiírás alapján készült előterjesztést, az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület pályázatot nyújt be a Berente Esze Tamás út 18. szám alatti közös önkormányzati hivatal energia csökkentését és megújuló energia hasznosítási célú fejlesztésre és a Berente Bajcsy-Zs. úti buszforduló aszfaltburkolatának felújítására.
Beruházási költség:
Berente Bajcsy-Zs. úti buszforduló új aszfaltburkolat készítése 1070 m2 felületen 7 293 2 eFt
Berente Esze Tamás utca 18.
- fűtéskorszerűsítés, új kondenzációs kazánnal 6 374,3 eFt
- járulékos munkák, helyreállítás, festés ei. 381,0 eFt
- födém hőszigetelés 20 cm vtg üveggyapot paplan 2 483,6 eFt
- napelemes rendszer 5 kW 5 384,8 eFt
Mindösszesen: 21 916,9 eFt
Kért pályázati támogatás 50 %* 10 958,4 eFt
Saját erő 50 % 10 958,4 eFt
A testület a pályázati saját erőt a 2015. évi kv.-i tartalék kerete terhére biztosítja, s felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:2015.06.09.

2015. évi határozatok