berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

186/2015 (06.18.) A Településfejlesztési Koncepcióval kapcsolatos feladatok

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos feladatokat és az alábbi döntést hozta:

[1.] A képviselő-testület a PFB javaslata alapján elnapolja a Településfejlesztési koncepciót a 2015. augusztus havi testületi ülésre.

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezetők
határidő:2015.08.15.

2015. évi határozatok