berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

187/2015 (06.18.) A 2015. évi nyári diákmunka

hatályos

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi nyári diákmunkáról szóló előterjesztést, s az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület a 2015. évi nyári diákmunka költségeire a BMESZ és a BTG részére 520 – 520 eFt-ot biztosít, 20 – 20 fő 6 órás, 5 napos – kötelező önkormányzati feladatellátást segítő - foglalkoztatására.

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezetők
határidő:folyamatos

2015. évi határozatok