berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

190/2015 (06.18.) Az iskola további működtetésével kapcsolatos önkormányzati kötelezettség vállalás

hatályos

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

[1.] 1) A képviselő-testület testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy Berente Község Önkormányzata 2015. szeptember 1-től nem vállalja a köznevelési intézmények - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti - működtetési kötelezettségét.
2) A testület egyidejűleg továbbra is vállalja az iskolabusz szolgáltatásainak és - később pontosítandó összegű - dologi kiegészítő támogatásnak a biztosítását az iskolai rendezvényekhez, továbbá az iskola működtetéséhez szükségesnek tartott, állami normatíván felüli kisegítő személyzet (takarítónők, ételkiosztók) önkormányzati közalkalmazotti foglalkoztatását.
3) A testület felhatalmazza a Polgármestert a 2) bekezdésben foglaltak együttműködési megállapodásban történő rögzítésére, illetve a megállapodás aláírására.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:2015.07.30.

2015. évi határozatok