berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

194/2015 (06.18.) Az ÉHG Zrt részére fizetendő gyűjtőedény használati díj

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva az ÉHG Zrt levelét, melyben 295 db 110 l-es szemétgyűjtő edény 2000 Ft/db használati díj megfizetése esetén az edények tulajdonjoga az önkormányzathoz kerül, úgy dönt, hogy a 2015. évi kv. tartalékkeret terhére 590 eFt-ot biztosít a használati díj megfizetésére.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok