berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

195/2015 (06.18.) Zárt ülés elrendelése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülést rendel el a vagyonával történő rendelkezés (helyi adóbevétel miatti jogorvoslat, ingatlancsere és Nonprofit kft létrehozása) ügyében.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok