berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

196/2015 (06.18.) A SztBIO gyógytornász továbbfoglalkoztatása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a SZEB elnökének előterjesztését, a 2015. évi int.-i kv. terhére 176 eFt-ot átcsoportosítását biztosítja – GYES idejére járó szabadság kiadása miatti - tovább foglalkoztatására. (személyi juttatások -176 eFt, szolgáltatás vásárlás + 176 eFt)

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok