berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

198/2015 (06.18.) A szennyvízátemelő rekonstrukció áttervezéséről és villamos terveinek elkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a Berente 577 hrsz-ú volt sz.v.tisztítótelepen levő szv. átemelő gépház rekonstrukció módosított gépészeti és elektromos csatlakozási terveinek elkészítésére, valamint a villamos tervezésre vonatkozó javaslatot az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére az alábbi tervezési és hatósági díjakat fogadja el:
Durbák Beatrix gépész tervező gépészeti tervek módosítása 250 eFt
Macsuga Zoltán vill. tervez külső elektromos csatlakozási tervek módosítása 0 eFt
Wallisch Int Kft
Vízjogi létesítési engedély 100 eFt

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok