berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

20/2015 (01.29.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításának jóváhagyása

hatályos

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a alapján saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban szereplő összegekkel jóváhagyja.

[1.]

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok