berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

200/2015 (06.18.) A BMESZ pótelőirányzati kérelmei

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva a BMESZ pótelőirányzati kérelmeiről szóló előterjesztéseket, az alábbi döntést hozta:

[1.] Az óvodai járda építés és az erőgép javítás kiadásainak fedezetét a BMESZ 2015. évi jóváhagyott kv.-éből kell biztosítani.
A javítás megkezdése előtt további két árajánlat beszerzése szükséges.

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő:azonnal

2015. évi határozatok