berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

22/2015 (01.29.) Berente község 194/2011.(VIII.25.) kt határozattal elfogadott Településszerkezeti terv módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a RÉGIÓ Kft által készített módosított Településszerkezeti tervét, az alábbi döntést hozta: A Képviselő - testület:

[1.] • 1. Berente község Településszerkezeti Tervét a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. által készített módosított Településszerkezeti Terv (1. sz. melléklet, rajzszám: TSZT_01m) szerint,
• 2. A 194/2011.(VIII.25.) kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét az alábbi módosításokkal állapítja meg:
A beépítésre szánt területek területhasználati rendszere az alábbiakkal egészül ki:
Vegyes területek
- Településközpont vegyes terület – jele: Vt – a település legfontosabb intézményeinek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység.
A korábban különleges intézményi területként jelölt terület (idősek otthona) is a településközpont vegyes területek közé kerül.
A beépítésre nem szánt területek területhasználati rendszere az alábbiakkal egészül ki:
Zöldterületek
- Közkert – jele: Zkk – állandóan növényzettel fedett közterület, amely a településkép és mikrokörnyezet javítása mellet a pihenést, szabadidő eltöltését is szolgálja.
Az erdőterületek elsődleges rendeltetése a hatályos erdőterv szerint kerül meghatározásra.
• 3. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése, valamint a szabályozási terv készítése során a Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településrendezési Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok