berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

23/2015 (01.29.) A „Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos döntések” című előterjesztése

hatályos

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás előterjesztését, az alábbi döntést hozta:

[1.] 1. Az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatot megvalósítását támogatja. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton igazolja, hogy a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.

felelős:Képviselő testület
határidő:

[2.] 2. Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles másolatot küld a Társulási Tanács Munkaszervezetének.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:határozat meghozatalát követően azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok