berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

231/2015 (07.13.) A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a 64/2015.(II.26.) határozatát megerősíti azaz:

[1.] A Képviselő - testület a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet II.7. a) pontja alapján pályázható közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igényéhez, a 2015. évi költségvetési tartalék terhére 500.000 -Ft saját forrást biztosít.

felelős:polgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezető
határidő:

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok