berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

234/2015 (08.26.) A Berentei Tündérkert Óvoda (BTO) munkájáról szóló beszámoló

hatályos

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta a BTO munkájáról szóló beszámolót.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok