berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

236/2015 (08.26.) A Pénzügyi- és Fejlesztési bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta a Pénzügyi- és Fejlesztési Bizottság beszámolóját, és azt az előterjesztés szerint elfogadta

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok