berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

237/2015 (08.26.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját, és azt az előterjesztés szerint elfogadta

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok