berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

239/2015 (08.26.) A közfoglalkoztatás önkormányzati támogatásának jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2015. II. félévi támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint elfogadta az intézmények 2015. szeptember 1.-től 2015. december 31.-ig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatási költség igényét

[1.] SztBIO: 2fő, négy hónapra étkezési utalvány 128,0 eFt
BMK: 1 fő, négy hónapra 64,0 eFt
BTO: 2 fő, négy hónapra 128,0 eFt
BMESZ: 15 fő, négy hónapra 960,0 eFt
A testület a pótelőirányzati igények fedezetét a 2015. évi kv.-i rendelet tartalékkerete terhére biztosítja.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok