berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

24/2015 (01.29.) A Berente 5 hrsz-ú volt bányatelepen levő épületek felújítása

hatályos

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berente 5 hrsz-ú ingatlanon levő, volt bányafőépületek felújításának kivitelezési tervdokumentációjára kért árajánlatokat, s a következő döntést hozza: A testület elfogadta a legkedvezőbb ajánlatevő, KLIMASOL Kft 2,9 millió forint + ÁFA árajánlatát a Berente 5 hrsz-ú ingatlanon levő, volt bányafőépületek felújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére.

[1.]

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok