berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

242/2015 (08.26.) A BC Zrt Berente közigazgatási területén levő üzemi területeire vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséhez szükséges tanulmánytervre és a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, elkészítésére vonatkozó árajánlatok

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BC Zrt Berente közigazgatási területén levő üzemi területeire vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséhez szükséges tanulmánytervre és a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, elkészítésére vonatkozó árajánlatokat és az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület a VÁTI Kft és a LA-URBE Kft közös árajánlatát fogadja el, bruttó 1 016 000 illetve 8 001 000 Ft összegben. A költségek fedezetét a testület a 2015. évi kv. tartalékkerete, illetve a BC Zrt-vel kötendő településrendezési szerződés terhére biztosítja.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok