berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

243/2015 (08.26.) A Berentei Általános Iskola pótelőirányzati kérelme

hatályos

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az iskola pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi döntést hozta:

[1.] Az előterjesztések szerint:
100 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá konyhai eszközök beszerzésére, a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére.
Füzetcsomag költsége (1-8 osztály) 210 eFt
Informatikai eszközök felújítása: 428.371.- Ft

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok