berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

244/2015 (08.26.) A Településfejlesztési Koncepcióval kapcsolatos feladatok

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos feladatokat és az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület – a településfejlesztési koncepció előkészítéseként - elfogadja a BTG és BMESZ hosszútávú fejlesztési koncepcióit.

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezetők
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok