berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

246/2015 (08.26.) A BMK pótelőirányzati kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a BMK pótelőirányzati kérelmét, labdafogó háló beszerzésére 78.740.- Ft-ot hagy jóvá a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok