berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

247/2015 (08.26.) OFF ROAD verseny szervezése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatva Tóth Tamás képviselő 2015. októberi OFF ROAD verseny szervezésére vonatkozó javaslatát, azt 2015. évben 300 eFt-al támogatja a 2015. évi költségvetés tartalékkeret terhére.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok