berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

248/2015 (08.26.) Az Általános Iskola közalkalmazottainak kedvezményes ebéd elrendelése, a 21/2015. (I.29.) kt. határozat módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Általános Iskola közalkalmazottainak kedvezményes (dolgozói) ebéd iránt benyújtott kérelmét.

[1.] Ezzel egyidejűleg módosítja a 21/2015. (I.29.) kt. határozatát.

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok