berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

249/2015 (08.26.) A BMK pótelőirányzati kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BMK pótelőirányzati kérelmét és az előterjesztés szerint a sport és kulturális rendezvények foglalkozás vezetői részére 632 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok