berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

250/2015 (08.26.) Zárt ülés elrendelése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülést rendel el a vagyonával történő rendelkezés (együttműködési megállapodás megkötése Kb. Város önkormányzatával, pályázati árajánlatok elbírálása) ügyében.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok