berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

277/2015 (09.23.) A vendégebéd térítési díja

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berente községben a Szent Borbála Idősek Otthona intézmény útján biztosított vendégebéd térítési díját –amelyet a 2015. október 1-től hatályát vesztő Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 13/2015.(VI.02.) önkormányzati rendelete szabályoz- 2015. október 1-tól továbbra is 474.- Ft/nap+ ÁFA összegben határozza meg.

[1.]

felelős:Szent Borbála Idősek Otthonának Intézményvezetője
határidő:folyamatos

2015. évi határozatok