berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

278/2015 (09.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjának átvállalása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berente községben a Borsodi Kéményseprő Kft. (3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15.) által ellátott kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját -amely Önkormányzat által történő átvállalását, a 2015. október 1-től hatályát vesztő, Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 13/2015.(VI.02.) önkormányzati rendelete szabályoz- 2015. október 1-től a berentei lakosoktól továbbra is 100 %-ban átvállalja, maximum 2 kémény esetében. Megbízza a Polgármestert a Borsodi Kéményseprő Kft-vel ennek megfelelő tartalmú szerződés megkötésére.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:folyamatos

2015. évi határozatok