berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

279/2015 (09.23.) Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetői pályázat kiírása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot ír ki a Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére, az előterjesztés szerinti tartalommal.

[1.] A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (Nemzeti Közigazgatási Intézet) internetes oldalán, valamint Berente Község Önkormányzat honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

felelős:jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok