berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

280/2015 (09.23.) Eseti bizottság létrehozása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetői pályázatinak véleményezése céljából, a pályázati eljárás lefolytatásának időtartamára, eseti bizottságot hoz létre.

[1.] Az eseti bizottság feladatainak ellátásával
- Roza László István polgármester
- Furák Róbert képviselő
– pályázat előkészítőjeként vagy képviselőjeként Bogdánné Lengyel Marianna aljegyzőt,
– a Szociális Szakmai Szövetség delegált tagját bízza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az eseti bizottság véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Képviselő-testület elé.

felelős:polgármester
határidő:folyamatos, legkésőbb 2015. december havi Képviselő-testületi ülés

2015. évi határozatok