berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

281/2015 (09.23.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Belügyminiszter által meghirdetett pályázati kiírás szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be 136 m3 keménylombos tűzifára.

[1.] A képviselő-testület vállalja az 1.000.- Ft/erdei m3 + áfa önrész biztosítását, a tüzelőanyag szállítás költségét, valamint, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

felelős:polgármester
határidő:2015.09.30.

2015. évi határozatok