berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

3/2015 (01.21.) A 2015. május 1.-i falunap programjáról, költségvetéséről

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete megvitatta az intézményvezető előterjesztését a 2015. május 1.-i falunap programjáról és költségvetéséről, s az alábbi döntést hozta:

[1.] 1. A testület a falunap költségeire a 2014. évi pm. terhére 2000 eFt-ot hagy jóvá.
2. A program véglegesítésével, a közösségi programok megszervezésével, előkészítésével az önkormányzat intézményvezetőit bízza meg.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezetők
határidő:2015.03.31.

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok