berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

4/2015 (01.21.) Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások, valamint a helyiség és terület bérletek 2015. évi díjáról

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete megvitatta az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások, valamint a helyiség és területbérletek 2015. évi díjáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

[1.] 1. A térítési és szolgáltatási díjak módosítását a január 29.-i ülésre napolja el.
2. A helyiség és a területbérleti díjakat a csatolt táblázat szerint fogadja el, 2015. március 1.-i hatállyal.
3. A testület a konditerem és az orvosi rendelő rezsiköltségeinek bérlő általi átvállalásáról egyeztető tárgyalást tart szükségesnek.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezetők
határidő:2015.03.01.

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok