berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

408/2015 (10.29.) Berente Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Berente Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja,

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok