berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

410/2015 (10.29.) Elvi döntés a Berentei Művelődési Központ jogutód nélküli megszüntetéséről

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy az alábbi elvi döntést hozza:

[1.] 1. 2015. december 31. határnappal a Berentei Művelődési Központot jogutód nélkül megszünteti.
2. 2016. január 1-től:
- Az önkormányzat közművelődési feladatait önkormányzati szakfeladatként látja el, közösségi szintér biztosításával.
- A könyvtári tevékenységét a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által, az önkormányzat által biztosított szolgáltató helyen látja el.
- A közművelődési tevékenységet 1 fő közművelődési szakember továbbfoglalkoztatásával biztosítja, valamint 1 fő karbantartó és 1 fő takarító alkalmazásával segíti.

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete felkéri a Polgármestert, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal szerezze be a miniszter véleményét.

felelős:polgármester
határidő:a miniszteri válasz megérkezéasét követő első testületi ülés

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok