berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

411/2015 (10.29.) Az alapfokú oktatási - nevelési intézmény működésével kapcsolatos költségek viseléséről szóló Megállapodás

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Berente Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ( székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.) az alapfokú oktatási - nevelési intézmény működésével kapcsolatos költségek viseléséről szóló Megállapodást, az előterjesztést képező tartalommal elfogadja az alábbi kiegészítéssel:

[1.] - A köznevelési intézménynek is helyt adó 415 hrsz.-ú ingatlanon található épületre vonatkozóan az ingatlan tulajdonosa a közüzemi szolgáltatások díjának ,- a szolgáltatók által a tulajdonos nevére kiállított számla és szerződés alapján - 50 %-át fizeti.
- A megállapodásban nem nevesített Berentei Általános Iskola működésével kapcsolatos minden más kiadás és költség a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot terheli.

felelős:polgármester
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok