berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

414/2015 (10.29.) A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet személyi kiadásai

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet személyi kiadásaira 6.970.776,- Ft pótelőirányzatot hagy jóvá Berente Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési tartalékkeret terhére.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok