berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

415/2015 (10.29.) A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet dologi kiadásai

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet dologi kiadásaira 3.000.000,- Ft pótelőirányzatot hagy jóvá Berente Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési tartalékkeret terhére.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok