berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

416/2015 (10.29.) A Berente 577. hrsz-ú ingatlan értékbecslésére adott árajánlat elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Berente 577 hrsz-ú ingatlanértékelési szakvélemény elkészítésére a DANIEL Kft.-t ( 1112 Budapest, Rupphegyi út 6/A) bízza meg, 80.000,-FT+ÁFA összegért.

[1.] A képviselő - testület a munka elkészítésének díját az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2015. évi határozatok