berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

417/2015 (10.29.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Berente Gagarin u. 6. fsz/1. és Berente Gagarin u. 8. 2/2. ingatlanok gázkazán cseréjének jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Berente Gagarin u. 6. fsz/1. és Berente Gagarin u. 8. 2/2. ingatlanok gázkazán cseréjére 1 mFt keretösszeget hagy jóvá az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartalékkeret terhére. Megbízza a polgármestert, hogy még további két árajánlatot kérjen be és a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó céggel végeztesse el a gázkazánok cseréjét.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2015. évi határozatok