berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

418/2015 (10.29.) A Berentei Tündérkert Óvoda közfoglakoztatása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy egyetért a Berentei Tündérkert Óvodában 2015. november 3-tól 2016. február 29-ig 2 fő közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazásával 100%-os bérköltség támogatása mellett.

[1.] 2015. november - december hónapra, a közfoglalkoztatottak részére engedélyezi étkezési utalvány biztosítását 16.000,- Ft/hó/fő + járulékai összegben, az intézmény saját 2015. évi költségvetése terhére.
2016. január - február hónapra az étkezési utalvány költségét az intézményvezető tervezze be az intézmény 2016. évi költségvetésébe.

felelős:polgármester, intézményvezető
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok