berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

48/2015 (02.17.) Az önkormányzati intézmények 2015. évi közfoglalkozatási igényének elbírálása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzati intézmények 2015. évi közfoglalkoztatási előterjesztéseit, saját erő igényeit és az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület támogatja az önkormányzati intézményekben tervezett közfoglalkoztatást, azzal, hogy a szükséges saját erőt az önkormányzat 2015. évi kv.-ében biztosított tartalék terhére kell biztosítani. A testület a közfoglalkoztatotti álláshelyek kiválasztására közfoglalkoztatási szabályzat kidolgozását és pályázati rendszer kidolgozását javasolja.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezetők
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok