berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

49/2015 (02.17.) A BTG előterjesztése

hatályos

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a BTG előterjesztését az Esze Tamás utca 24. szám alatti telephelyen jóváhagyja a szociális helyiségek felújítását, bővítését 200 eFt keretösszegben, a 2015. évi intézményi kv. terhére, azzal, hogy a munkálatok megkezdése előtt részletes költségvetést kell készíteni, s jóváhagyatni.

[1.]

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezetők
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok