berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

5/2015 (01.21.) A Nonprofit Kft. létrehozásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta a Nonprofit Kft. létrehozásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítésére vonatkozóan, és az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület megbízza dr. Rácz Zoltán ügyvédet, munkajogászt a nonprofit kft. létrehozásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítésével. A feladat ellátására a testület a 2014. évi pénzmaradvány terhére 240 eFt + ÁFA összeget biztosít.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok