berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

52/2015 (02.17.) A Berente 491-504 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berente 491-504 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezésére benyújtott árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: A testület a 2015. évi kv.-i tartalékkeret terhére nettó 120 eFt-ot biztosít a földmérési feladatok elvégzésére.

[1.]

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok