berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

58/2015 (02.26.) A helyi társadalmi szervezetek beszámolóinak elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a helyi társadalmi szervezetek 2014. évi munkájáról és a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat és az alábbi döntést hozta

[1.] 1. A testület a horgászegyesület beszámolóját elfogadva, megbízza a BTG vezetőjét, hogy a 2015. április végi testületi ülésre készítsen beszámolót – a horgászegyesület vezetőségének bevonásával – a horgásztó gazdaságos, hatékony működtetésére vonatkozóan.
2. A testület a polgárőr egyesület beszámolóját elfogadja azzal, hogy az egyesület nagyobb figyelmet fordítson az önkormányzati tulajdon (pl. önkormányzati erdők) és az Ipari út melletti területek, valamint a Sajó part illegális szemétlerakások megelőzésére.
3. A testület a sportegyesület beszámolóját elfogadja azzal, hogy a konditerem további működtetését az egyesület és az önkormányzat vezetése 2015. április végéig egyeztesse, s készüljön előterjesztés a hatékonyabb működtetésre.
4. A testület a művelődési ház és az egyéb társadalmi szervezetek beszámolóját kiegészítés nélkül elfogadja.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök, egyesületi vezetők
határidő:2015. április 20.

2015. évi határozatok