berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

59/2015 (02.26.) Az Alacska és Berente Község Önkormányzatainak együttműködéséből megvalósuló e-garázs és elektromos jármű önerő igény módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a MOBIL-ESCO Zrt előterjesztését az MVH támogatással megvásárolni tervezett elektromos járművek önerő igényének emelésére.

[1.] A képviselő-testület a 2015. évi kv. tartalékkerete terhére nettó 630 eFt-ot hagy jóvá az elektromos jármű beszerzéséhez szükséges önerő megemelésére, továbbá 630 eFt + ÁFA összeggel megemeli az Alacska község önkormányzata számára nyújtandó kamatmentes visszatérítendő támogatás összegét.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok