berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

61/2015 (02.26.) A 2015. évi szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatás

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a 2015. évi szaporítóanyag juttatásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

[1.] A testület azon igénylők részére, akik maradéktalanul teljesítették a 2014. évi támogatási szerződés feltételeit, 5000 Ft/háztartás értékben biztosít szaporítóanyagot saját tulajdonú vagy bérelt berentei földterülete megműveléséhez vagy gyümölcsfa telepítéshez.
A testület a program 2015. évi költségeire a 2015. évi kv. terhére 1000 E Ft-ot biztosít.

felelős:alpolgármester, jegyző, PFB elnök, intézményvezető
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok